Giấy phép kinh doanh

Tư vấn xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

trang thông tin điện tử tổng hợpTheo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo quy định.

1. Điều kiện để tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm:

a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp Luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;

b) Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

c) Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội;

d) Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;

đ) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

2. Thời hạn của Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có thời hạn theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 10 năm.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:

- Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho cơ quan báo chí, cơ quan ngoại giao và lãnh sự, tổ chức trực thuộc Trung ương, tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; tổ chức Chính phủ và phi chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho tổ chức, doanh nghiệp không thuộc các đối tượng nêu trên.

Công ty luật ICC Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho Khách hàng như sau:

- Tư vấn việc đáp ứng các điều kiện để được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo quy định;

- Đại diện thực hiện thủ tục tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho Khách hàng.

Khách hàng có nhu cầu xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp xin liên hệ:

Luật sư Ngân – Điện thoại: 0988.362.219

Email: hangan2209@gmail.com

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com