Luật đầu tư

Tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

đầu tư ra nước ngoàiĐầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.

Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài là điều kiện cần thiết để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài được quy định như sau:

1. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 51 của Luật Đầu tư.

2. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư.

3. Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án quy định tại Điều 54 của Luật Đầu tư thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật Đầu tư.

5. Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Công ty luật ICC Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho khách hàng như sau:

- Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị giấy tờ, tài liệu cần thiết trong hồ sơ.

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài theo quy định.

- Đại diện thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại Cơ quan có thẩm quyền.

- Hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, báo cáo tình hình thực hiện dự án.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com