Luật doanh nghiệp

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh là công việc phải thực hiện nếu trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có phát sinh sự thay đổi những thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp.

Việc thay đổi đăng ký kinh doanh được thực hiện theo một trong các thủ tục sau:

1. Thủ tục đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh:

Thủ tục này được áp dụng đối với trường hợp thay đổi những nội dung ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp. Những nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh này gồm có:

- Thay đổi tên công ty.

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

- Thay đổi vốn điều lệ.

- Thay đổi thành viên, chủ sở hữu (đối với công ty TNHH).

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp sẽ được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nếu thực hiện đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh.

2. Thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh:

Thủ tục này được áp dụng đối với trường hợp thay đổi trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, gồm:

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

- Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập.

- Thay đổi người quản lý doanh nghiệp.

- Thay đổi thành viên, chủ sở hữu (đối với công ty TNHH).

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp sẽ được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh nếu thay đổi trong trường hợp này.

Công ty luật ICC Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng với nội dung công việc như sau:

- Tư vấn hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

- Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo thông tin, tài liệu do Khách hàng cung cấp.

- Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh cho Khách hàng.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com