Luật doanh nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

tư vấn thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp là dịch vụ của Công ty luật ICC Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu thành lập doanh nghiệp để kinh doanh của Khách hàng.

Các loại hình mà chúng tôi thực hiện tư vấn thành lập doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của chúng tôi như sau:

- Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, đặt tên doanh nghiệp.

- Tư vấn đặt trụ sở công ty, địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp nhu cầu và quy định của pháp luật.

- Tư vấn về vốn điều lệ, cơ cấu tỷ lệ góp vốn.

- Tư vấn thiết lập cơ cấu tổ chức và quản trị nội bộ công ty.

- Tư vấn các nội dung theo yêu cầu của Khách hàng.

- Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo thông tin do Khách hàng cung cấp.

- Đại diện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh – đăng ký thuế, nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế.

- Thực hiện thủ tục khắc dấu và thông báo mẫu dấu cho công ty.

*) Những vấn đề chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng sau khi hoàn tất việc thành lập doanh nghiệp gồm:

- Hướng dẫn thực hiện các thủ tục kê khai thuế, nộp thuế.

- Hướng dẫn đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, in ấn hóa đơn.

- Hướng dẫn các thủ tục hành chính cần thiết.

- Hướng dẫn đáp ứng điều kiện kinh doanh (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

- Hướng dẫn các vấn đề khác theo yêu cầu.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com