Luật sư tư vấn

Tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện dân sự

soạn thảo đơn khởi kiệnĐơn khởi kiện dân sự là tài liệu quan trọng trong hồ sơ vụ án dân sự vì những lý do sau:

- Đơn khởi kiện thể hiện ý chí của người khởi kiện. Hành vi nộp đơn khởi kiện tới Tòa án thể hiện ý chí của người khởi kiện về việc đã quyết định khởi kiện và mong muốn Tòa án đứng ra giải quyết vụ tranh chấp dân sự nêu ra trong đơn.

- Đơn khởi kiện dân sự chứa đựng các yêu cầu khởi kiện cụ thể của đương sự. Đơn khởi kiện được lập theo mẫu do Hội đồng thẩm phán ban hành, trong đó nêu rõ các nội dung: bên khởi kiện, bên bị kiện, nội dung vụ kiện, các yêu cầu khởi kiện và căn cứ pháp lý của yêu cầu khởi kiện và các vấn đề liên quan để Tòa án nắm được và làm căn cứ giải quyết.

- Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ kiện dân sự khi có đơn khởi kiện của đương sự và cũng chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện đó.

Từ thực tiễn tham gia giải quyết tranh chấp dân sự, Công ty Luật ICC Việt Nam thấy đơn khởi kiện do đương sự soạn thảo thường tồn tại một số hạn chế như: không đủ nội dung theo mẫu quy định; yêu cầu khởi kiện đưa ra không phù hợp với nội dung vụ việc, không đủ cơ sở pháp lý. Điều này trước hết gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án do Tòa án phải yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện nhằm làm rõ vấn đề, đồng thời người khởi kiện cũng tự đưa mình vào thế bất lợi trong vụ tranh chấp.

Để giúp khách hàng trong khâu soạn thảo Đơn khởi kiện, Công ty Luật ICC Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo Đơn khởi kiện dân sự với nội dung sau:

- Tiếp xúc, trao đổi, nhận và tiến hành nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự của khách hàng;

- Đưa ra định hướng giải quyết vụ việc, tư vấn việc đưa ra yêu cầu khởi kiện, tài liệu chứng cứ cần chuẩn bị tương ứng.

- Soạn thảo Đơn khởi kiện theo thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp.

- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ và nộp Đơn khởi kiện đúng Tòa án có thẩm quyền.

Công ty Luật ICC Việt Nam rất mong dịch vụ này có thể giúp ích cho khách hàng trong quá trình giải quyết các tranh chấp dân sự tại Tòa án.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com