Luật sư tư vấn

Tư vấn pháp luật đất đai

tư vấn luật đất đaiTư vấn pháp luật đất đai là một trong các dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty luật ICC Việt Nam.

Những vấn đề thuộc lĩnh vực pháp luật đất đai mà chúng tôi tư vấn:

- Tư vấn việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất theo Luật đất đai.

- Tư vấn xác lập, thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, phân chia quyền sử dụng đất và nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.

- Tư vấn việc thực hiện, chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định.

- Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai theo Luật đất đai.

- Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến pháp luật đât đai theo yêu cầu.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com