Luật sư tư vấn

Tư vấn luật doanh nghiệp

tư vấn luật doanh nghiệp đầu tư

Tư vấn luật doanh nghiệp là một trong những dịch vụ pháp lý mà Công ty luật ICC Việt Nam thực hiện cho Khách hàng.

Sử dụng dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp, Khách hàng sẽ được Luật sư của Công ty luật ICC Việt Nam tư vấn những nội dung sau:

- Tư vấn quy định của Luật doanh nghiệp 2014 liên quan đến nội dung yêu cầu của Khách hàng.

- Tư vấn thành lập doanh nghiệp.

- Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh.

- Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động, giải thể doanh nghiệp.

- Tư vấn quy định về cơ cấu, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

- Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với đối tác.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com