Luật kinh doanh thương mại

Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mạiTranh chấp kinh doanh thương mại có thể giải quyết bằng các phương thức khác nhau do pháp luật quy định như thương lượng, hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa án.

Tại Việt Nam, việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại thông qua thương lượng, hòa giải thường không đạt hiệu quả, còn phương thức Trọng tài chưa được phổ biến thì các bên thường lựa chọn Tòa án là cơ quan giải quyết kinh doanh thương mại.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại của Công ty luật ICC Việt Nam gồm những nội dung sau đây:

- Tiếp nhận thông tin, tài liệu liên quan vụ việc tranh chấp kinh doanh thương mại.

- Thẩm định hồ sơ, đề ra đường lối giải quyết vụ việc tranh chấp kinh doanh thương mại.

- Thu thập, tạo lập chứng cứ để củng cố hồ sơ vụ việc của khách hàng.

- Soạn thảo văn bản, đơn từ cần thiết.

- Cử luật sư tham gia tố tụng tại Tòa án, tham gia tranh tụng tại phiên tòa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong vụ việc tranh chấp kinh doanh thương mại.

- Hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn thi hành án.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com