Luật sư tư vấn

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

tranh chấp hợp đồngTranh chấp hợp đồng là loại tranh chấp xảy ra phổ biến trong xã hội. Tranh chấp này có thể là tranh chấp dân sự hoặc tranh chấp kinh doanh thương mại tùy theo lĩnh vực phát sinh và chủ thể tham gia giao dịch.

Công ty luật ICC Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng với nội dung như sau:

- Tiếp nhận, xem xét hợp đồng và các tài liệu phát sinh trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng giữa các bên liên quan.

- Trao đổi với khách hàng để nắm được thông tin về tình trạng thực hiện hợp đồng, nguyên nhân phát sinh tranh chấp hợp đồng.

- Kiểm tra, đánh giá hiệu lực pháp lý của hợp đồng và các thỏa thuận khác giữa các bên.

- Đề ra định hướng giải quyết tranh chấp hợp đồng.

- Đại diện theo ủy quyền của khách hàng để giải quyết tranh chấp hợp đồng.

- Tư vấn khởi kiện vụ án tranh chấp hợp đồng để giải quyết tại Tòa án.

- Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách là đại diện theo ủy quyền hoặc luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com