Luật đất đai

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Tranh chấp đất đai còn được quy định là tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án theo Khoản 9 Điều 26 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015.

Khi thực hiện tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, luật sư của Công ty luật ICC Việt Nam sẽ thực hiện các công việc sau đây:

- Trao đổi với khách hàng để nắm bắt thông tin, nội dung vụ việc tranh chấp đất đai.

- Cử luật sư tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc tranh chấp đất đai.

- Tiến hành nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và đề xuất định hướng giải quyết vụ việc tranh chấp.

- Soạn thảo các văn bản, đơn từ cần thiết cho Khách hàng.

- Cử luật sư đại diện hoặc tham gia cùng Khách hàng trong quá trình hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân các cấp.

- Cử luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng nếu vụ việc tranh chấp đất đai được giải quyết tại Tòa án.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com