Luật đất đai

Tranh chấp đất đai nào phải qua hòa giải

tranh chấp đất đai phải hòa giảiViệc xác định tranh chấp đất đai nào phải qua hòa giải, tranh chấp đất đai nào không phải qua hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất cần căn cứ quy định của Luật Đất đai và các hướng dẫn sau:

*) Hướng dẫn tại Công văn số 116/2004/KHXX của TAND tối cao ngày 22/7/2004 về việc thực hiện thẩm quyền của TAND theo quy định của Luật Đất đai năm 2003:

“Theo tinh thần quy định tại Điều 135 và Điều 136 Luật Đất đai năm 2003 thì tranh chấp đất đai nhất thiết phải qua hoà giải tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp. Tranh chấp đất đai đã được hoà giải tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) mà một bên hoặc các bên là đương sự không nhất trí, thì họ có quyền khởi kiện đến Toà án nhân dân cấp có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết (nếu tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân theo quy định tại Điều 136)”.

*) Hướng dẫn tại Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS:

“3. Khi xác định điều kiện khởi kiện vụ án dân sự mà đối tượng khởi kiện là quyền sử dụng đất thì thực hiện như sau:

a) Đối với tranh chấp ai có quyền sử dụng đất thì phải tiến hành hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 135 của Luật Đất đai.

b) Đối với tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,… thì không phải tiến hành hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp nhưng vẫn phải thực hiện thủ tục hoà giải theo quy định của BLTTDS”.

Như vậy, đối với các tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất thì không phải tiến hành hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất.

Đối với những tranh chấp đất đai còn lại thì nhất thiết phải hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com