Thủ tục

Thủ tục

Thủ tục ly hôn tại tòa án

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án

Thủ tục tố cáo hành vi vi phạm pháp luật

Công dân khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì có quyền tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015 và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC

Thủ tục tố tụng hành chính là gì

Các vụ án hành chính được giải quyết thông qua thủ tục tố tụng hành chính tại Tòa án

Thủ tục tố tụng hình sự là gì

Tố tụng hình sự là trình tự, thủ tục tiến hành giải quyết vụ án hình sự theo quy định của pháp luật

Thủ tục tố tụng dân sự là gì

Việc giải quyết các vụ việc tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hôn nhân gia đình, đất đai được thực hiện theo thủ tục tố tụng dân sự

Thủ tục khiếu nại hành chính

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án

Trình tự, thủ tục nộp đơn khởi kiện của người khởi kiện; việc tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện của tòa án

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com