Thủ tục

Thủ tục yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu

Hỏi: Xin luật sư cho biết trình tự, thủ tục để yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu?

Trả lời:

Về quan hệ tranh chấp, yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu là tranh chấp về hợp đồng dân sự hoặc tranh chấp về hợp đồng kinh tế.

Về thẩm quyền giải quyết, yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu là thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân.

Như vậy, trường hợp một trong các bên liên quan cho rằng hợp đồng đã giao kết là vô hiệu thì có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét, tuyên bố hợp đồng đó là vô hiệu. Đồng thời, người khởi kiện có thể yêu cầu giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu.

Bên có yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu cần làm đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền kèm theo các tài liệu liên quan để được xem xét giải quyết.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com