Luật dân sự

Thủ tục yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự

thủ tục yêu cầu độc lậpThủ tục yêu cầu độc lập, điều kiện chấp nhận yêu cầu độc lập, thủ tục thụ lý yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự được Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định khá cụ thể.

*) Thế nào là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

*) Quyền đưa ra yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Theo quy định tại Điều 201 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015:

1. Trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc với bên bị đơn thì họ có quyền yêu cầu độc lập khi có các điều kiện sau đây:

a) Việc giải quyết vụ án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ;

b) Yêu cầu độc lập của họ có liên quan đến vụ án đang được giải quyết;

c) Yêu cầu độc lập của họ được giải quyết trong cùng một vụ án làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền đưa ra yêu cầu độc lập trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

*) Về quyền, nghĩa vụ tố tụng khi yêu cầu độc lập được Tòa án chấp thuận

Theo Điều 73 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015, nếu yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được Tòa án chấp thuận thì đương sự sẽ có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn quy định tại Điều 71 của Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015. Trường hợp yêu cầu độc lập không được Tòa án chấp nhận để giải quyết trong cùng vụ án thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khởi kiện trong vụ án khác.

*) Thủ tục yêu cầu độc lập

Thủ tục yêu cầu độc lập, thụ lý yêu cầu độc lập được thực hiện tương tự như thủ tục khởi kiện của nguyên đơn. Cụ thể: người có yêu cầu độc lập phải có đơn yêu cầu, kèm theo đó là tài liệu chứng cứ và phải nộp tạm ứng án phí theo quy định.

Tin liên quan

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com