Luật sư tranh tụng

Thủ tục mời luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự

thủ tục mời luật sư tham gia tố tụngThủ tục để đương sự mời luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho mình trong vụ án dân sự được Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định như sau:

- Đương sự ký Giấy yêu cầu luật sư.

- Luật sư xuất trình các giấy tờ theo quy định của Luật luật sư để làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại Tòa án, gồm: Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng.

- Sau khi kiểm tra giấy tờ và thấy người đề nghị có đủ điều kiện làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, Tòa án vào sổ đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và xác nhận vào giấy yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Trường hợp từ chối đăng ký thì Tòa án phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com