Luật dân sự

Thời hiệu yêu cầu chia thừa kế đối với bất động sản theo Bộ Luật Dân sự 2015

Hỏi: Khoản 1 Điều 623 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản kể từ thời điểm mở thừa kế. Quy định này có áp dụng đối với trường hợp thời điểm mở thừa kế trước ngày 01-01-2017 (ngày Bộ Luật Dân sự năm 2015 bắt đầu có hiệu lực thi hành) hay không?

Trả lời:

Điểm d khoản 1 Điều 688 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định: đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ Luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực thì “Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật này”.

Như vậy, kể từ ngày Bộ Luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, Tòa án áp dụng quy định tại Điều 623 Bộ Luật Dân sự năm 2015 để xác định thời hiệu đối với trường hợp thời điểm mở thừa kế trước ngày 01-01-2017. Tuy nhiên, cần lưu ý quy định tại khoản 2 Điều 688 Bộ Luật Dân sự năm 2015: “Không áp dụng Bộ luật này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với vụ việc mà Tòa án đã giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự trước ngày Bộ luật này có hiệu lực.

Tin liên quan

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com