Tin tức

Tăng án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch từ 01/01/2017

án phí dân sự sơ thẩmNgày 30/12/2016, UBTVQH ban hành Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

 Theo đó, tăng mức thu án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch, án phí hành chính sơ thẩm, án phí hành chính phúc thẩm; cụ thể như sau:

- Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động không có giá ngạch mức thu là 300.000 đồng (tăng 100.000 đồng so với quy định cũ).

- Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại không có giá ngạch mức thu là 3.000.000 đồng (tăng 1.000.000 đồng).

- Đối với án phí hành chính sơ thẩm và án phí hành chính phúc thẩm mức thu đều là 300.000 đồng (tăng 100.000 đồng).

- Đối với án phí dân sự phúc thẩm, tăng án phí vụ tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động từ 200.000 đồng lên 300.000 đồng.

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com