Tin tức

Quy định xử lý trách nhiệm với người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân

xử lý trách nhiệm thẩm phánVừa qua, TANDTC ban hành Quyết định 120/QĐ-TANDTC về quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân (TAND).

Theo đó, người giữ chức danh tư pháp trong TAND (Chánh án, Phó chánh án, Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa) nếu có hành vi vi phạm có thể bị xử lý trách nhiệm bằng các hình thức sau:

- Kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị;

- Tạm dừng thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Bố trí làm công việc khác;

- Chưa xem xét đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán;

- Không xem xét đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán.

Người bị xử lý trách nhiệm với hình thức kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị không được xem xét, đề nghị người có thẩm quyền khen tặng danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến” trở lên khi kết thúc năm công tác.

Thời hạn xử lý trách nhiệm tối đa là 30 ngày, trong trường hợp có liên quan đến nhiều người, tình tiết phức tạp hoặc cần thời gian kiểm tra, xác minh làm rõ thì có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 60 ngày.

Quyết định 120/QĐ-TANDTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com