Luật doanh nghiệp

Quản lý, sử dụng con dấu của doanh nghiệp

Quản lý, sử dụng con dấuĐiểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 về con dấu là doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com