Luật sư tranh tụng

Mẫu giấy yêu cầu luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Mẫu giấy yêu cầu luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có nội dung cơ bản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY YÊU CẦU LUẬT SƯ

Kính gửi: Công ty Luật ………………………………

Tôi là: …………, sinh năm: …

Giấy CMND số: …………… do …………… cấp ngày …………

Địa chỉ: ……………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Là …………… trong vụ án ………………………, hiện đang được Tòa án ……… thụ lý, giải quyết ở giai đoạn ……………

Bằng giấy này, tôi đề nghị Công ty Luật ………………… cử Luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho tôi tại Tòa án …………… cho đến khi kết thúc giai đoạn ………… của vụ án.

Rất mong Công ty Luật …………………… chấp thuận yêu cầu của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                           Hà Nội, ngày … tháng … năm ……

                                                                                                                                                        Người yêu cầu

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com