Luật sư tư vấn

Mẫu đơn đề nghị không hòa giải, đối thoại tại Trung tâm Hòa giải, Đối thoại tại Tòa án

đơn đề nghị không hòa giảiHiện nay, các Trung tâm Hòa giải, Đối thoại tại Tòa án đã được thành lập với nhiệm vụ là hòa giải các tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động; đối thoại giải quyết các khiếu kiện hành chính trước khi Tòa án thụ lý, giải quyết.

Đây được cho là một cơ chế mới giúp giải quyết hữu hiệu các tranh chấp, khiếu kiện. Tuy nhiên, việc tiến hành hòa giải tại Trung tâm này có thể làm kéo dài thời gian giải quyết vụ việc do hồ sơ phải chuyển qua lại giữa Trung tâm và Tòa án.

Trường hợp đương sự không muốn thực hiện việc hòa giải, đối thoại tại Trung tâm này mà muốn Đơn kiện được Tòa án thụ lý giải quyết ngay thì cần gửi kèm Đơn đề nghị không hòa giải, đối thoại.

Mẫu Đơn đề nghị không hòa giải, đối thoại tại Trung tâm Hòa giải, Đối thoại có nội dung cơ bản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: đề nghị không hòa giải, đối thoại tại Trung tâm Hòa giải, Đối thoại

Kính gửi: Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Tôi là: .............., sinh năm: ......

Địa chỉ: .......................................

Ngày ....., tôi nộp Đơn khởi kiện và hồ sơ kèm theo tới TAND ........... để yêu cầu giải quyết việc: ...............................

Bằng đơn này, tôi đề nghị Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án không tiến hành hòa giải, đối thoại đối với vụ việc của tôi, đồng thời chuyển hồ sơ của tôi tới TAND ........ để giải quyết theo quy định.

Xin chân thành cảm ơn!

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com