Luật sư tranh tụng

Mẫu đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện

Mẫu đơn bổ sung yêu cầu khởi kiệnSau khi vụ án dân sự đã được thụ lý, đương sự muốn bổ sung yêu cầu khởi kiện phải có đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện gửi Tòa án.

Mẫu đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện có nội dung cơ bản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG YÊU CẦU KHỞI KIỆN

Kính gửi: Tòa án nhân dân ..........................

Tôi là: ........................, sinh năm: .............

Địa chỉ: .................................................

Là Nguyên đơn trong vụ án ..................

Tại Đơn khởi kiện nộp cho Tòa án .............. ngày ........., tôi đã đưa ra các yêu cầu khởi kiện gồm:

..................................

Nay tôi đề nghị bổ sung thêm các yêu cầu khởi kiện sau đây:

.....................................

Kính đề nghị Tòa án ............ xem xét, giải quyết yêu cầu của tôi theo quy định.

Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                           Ngày ... tháng ... năm .....

                                                                                                                                 Người khởi kiện

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com