Luật sư tư vấn

Luật sư tư vấn

Tư vấn luật đầu tư

Sử dụng dịch vụ tư vấn luật đầu tư, Khách hàng sẽ được luật sư của Công ty luật ICC Việt Nam tư vấn về những nội dung sau:

Tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện dân sự

Đơn khởi kiện dân sự là tài liệu quan trọng trong hồ sơ vụ án dân sự

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp hợp đồng là loại tranh chấp xảy ra phổ biến trong xã hội

Tư vấn luật doanh nghiệp

Sử dụng dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp, Khách hàng sẽ được Luật sư của Công ty luật ICC Việt Nam tư vấn

Tư vấn pháp luật đất đai

Tư vấn pháp luật đất đai là một trong các dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty luật ICC Việt Nam

Tư vấn pháp luật dân sự

Luật dân sự bao gồm các quy định điều chỉnh địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật là việc Luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến pháp lý, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com