Luật sư tranh tụng

Luật sư tranh tụng

Mẫu đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện

Sau khi vụ án dân sự đã được thụ lý, đương sự muốn bổ sung yêu cầu khởi kiện phải có đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện gửi Tòa án

Mẫu giấy yêu cầu luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Mẫu giấy yêu cầu luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có nội dung cơ bản như sau

Thủ tục mời luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự

Thủ tục để đương sự mời luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho mình trong vụ án dân sự được Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định như sau

Cá nhân có được ủy quyền khởi kiện vụ án dân sự không

Cá nhân có được ủy quyền khởi kiện vụ án dân sự cho người khác không? Đương sự có được ủy quyền cho người khác ký Đơn khởi kiện không là vấn đề có nhiều ý kiến

Dịch vụ luật sư tranh tụng

Luật sư tranh tụng góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, bị can, bị cáo và làm sáng tỏ thêm sự thật khách quan của vụ án

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm

Luật sư tham gia tố tụng

Hoạt động của luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự, hình sự góp phần nâng cao tính đúng đắn của hoạt động tố tụng.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com