Luật hình sự

Dịch vụ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Trong vụ án hình sự, bào chữa là quyền quan trọng đối với Người bị buộc tội (gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo).

Quyền bào chữa được bảo đảm bằng quy định tại Điều 16 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015, cụ thể:

“Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.

Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thực hiện đầy đủ quyền bào chữa, quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của Bộ luật này”.

Việc có luật sư bào chữa giúp bị can, bị cáo có điều kiện thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ của mình, góp phần hỗ trợ công tác phòng chống oan sai trong tố tụng hình sự.

Dịch vụ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự của Công ty luật ICC Việt Nam gồm các công việc sau:

- Tiếp nhận yêu cầu luật sư bào chữa từ bị can, bị cáo hoặc người thân thích.

- Thực hiện thủ tục đăng ký bào chữa tại Cơ quan tiến hành tố tụng để tham gia bào chữa.

- Thu thập thông tin, tài liệu và chứng cứ liên quan đến vụ án hình sự như: quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, giấy tờ liên quan theo thủ tục tố tụng hình sự ...vv.

- Sao chụp hồ sơ vụ án hình sự liên quan đến bị can, bị cáo.

- Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án hình sự, đề ra định hướng bào chữa.

- Tiến hành thu thập chứng cứ để sử dụng cho hoạt động bào chữa.

- Tham gia các hoạt động tố tụng tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án (tùy giai đoạn tố tụng) để thực hiện việc bào chữa cho bị can, bị cáo.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com