Luật lao động

Luật lao động

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động phát sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân phải thực hiện theo các quy định của Bộ luật lao động sau đây

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com