Luật kinh doanh thương mại

Luật kinh doanh thương mại

Án phí trong vụ án kinh doanh thương mại

Án phí trong vụ án kinh doanh thương mại được quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 như sau

Thời hạn giải quyết vụ án kinh doanh thương mại

Thời hạn giải quyết vụ án kinh doanh thương mại được Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định là là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài.

Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Tranh chấp kinh doanh thương mại có thể giải quyết bằng các phương thức khác nhau do pháp luật quy định như: thương lượng, hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa án

Tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa án

Việc xác định đúng tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án có ý nghĩa quan trọng đối với việc giải quyết loại tranh chấp này

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com