Tin tức

Kênh thông tin tiếp nhận phản ánh của người dân đến Chính phủ

kênh tiếp nhận phản ánh của chính phủNgày 25/4/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 574/QĐ-TTg về quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Theo đó, người dân và doanh nghiệp có thể trình bày kiến nghị cũng như phản ánh của mình theo cách thức sau:

- Người dân truy cập và gửi ý kiến đóng góp vào địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn;

- Doanh nghiệp truy cập và gửi ý kiến đóng góp vào địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn.

Nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến các vấn đề sau:

- Hành vi chậm trễ, gây phiền hà; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;

- Những giải pháp, sáng kiến mới về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com