Luật sư tranh tụng

Dịch vụ luật sư tranh tụng

luật sư tranh tụngLuật sư tranh tụng là một trong những dịch vụ pháp lý mà Công ty luật ICC Việt Nam cung cấp cho khách hàng.

Luật sư tranh tụng góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, bị can, bị cáo và làm sáng tỏ thêm sự thật khách quan của vụ án.

Hiện nay, tranh tụng được coi là nguyên tắc quan trọng trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hình sự, hành chính. Tranh tụng đã được ghi nhận và đảm bảo trong các Bộ luật, Luật về thủ tục tố tụng.

*) Tranh tụng tại phiên tòa trong vụ án dân sự, vụ án hành chính được hiểu là việc trình bày chứng cứ, hỏi, đối đáp, trả lời và phát biểu quan điểm, lập luận về đánh giá chứng cứ, tình tiết của vụ án, quan hệ pháp luật tranh chấp và pháp luật áp dụng để giải quyết yêu cầu của các đương sự trong vụ án.

*) Tranh tụng trong vụ án hình sự được thể hiện thông qua hoạt động tranh luận giữa Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng, cụ thể:

- Bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ, tài liệu và lập luận của mình để đối đáp với Kiểm sát viên về những chứng cứ xác định có tội, chứng cứ xác định vô tội; tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; nhân thân và vai trò của bị cáo trong vụ án; những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mức hình phạt; trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp; nguyên nhân, điều kiện phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án.

- Kiểm sát viên phải đưa ra chứng cứ, tài liệu và lập luận để đối đáp đến cùng từng ý kiến của bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa. Người tham gia tranh luận có quyền đáp lại ý kiến của người khác.

Để hỗ trợ các đương sự, bị can, bị cáo thực hiện tốt quyền tranh tụng của mình, Công ty Luật ICC Việt Nam cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng tại phiên tòa như sau:

- Cử luật sư tiến hành nghiên cứu hồ sơ vụ án, thu thập chứng cứ trong phạm vi pháp luật cho phép để phục vụ hoạt động tranh tụng.

- Thiết lập phương án tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

- Cử luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự, hành chính để giúp đương sự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

- Cử luật sư tranh tụng trong vụ án hình sự để bào chữa cho bị can, bị cáo.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com