Luật sư tranh tụng

Cá nhân có được ủy quyền khởi kiện vụ án dân sự không

ủy quyền khởi kiệnCá nhân có được ủy quyền khởi kiện vụ án dân sự cho người khác không? Đương sự có được ủy quyền cho người khác ký Đơn khởi kiện không là vấn đề có nhiều ý kiến.

Quan điểm của Công ty luật ICC Việt Nam về vấn đề này như sau:

*) Về việc cá nhân có được ủy quyền khởi kiện vụ án dân sự cho người khác hay không?

Căn cứ quy định tại Điều 186 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015, có thể thấy, tương tự như cơ quan, tổ chức, Đương sự là cá nhân hoàn toàn có thể ủy quyền khởi kiện vụ án dân sự cho người khác.

*) Về việc người đại diện hợp pháp có được thay mặt Đương sự ký Đơn khởi kiện không?

Khởi kiện là một quá trình, trong đó bao gồm nhiều công đoạn như: soạn thảo đơn khởi kiện, ký đơn khởi kiện, thu thập tài liệu chứng cứ, nộp và xử lý đơn khởi kiện, nộp tạm ứng án phí, thụ lý vụ án, hòa giải, xét xử sơ thẩm …vv.

Về việc ký Đơn khởi kiện, Điểm a Khoản 2 Điều 189 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 đã quy định rất rõ: “Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ”.

Như vậy, về hình thức thì Đơn khởi kiện dứt khoát phải do Đương sự ký cho dù phạm vi ủy quyền khởi kiện có nội dung người đại diện hợp pháp được thay Đương sự ký Đơn khởi kiện. Chúng tôi kết luận như vậy bởi xét về phạm vi ủy quyền thì ngoài sự thỏa thuận, còn phải tuân theo quy định của pháp luật, đặc biệt là luật tố tụng (luật hình thức). Luật hình thức đã quy định về hình thức Đơn khởi kiện như thế nào thì các bên phải thực hiện đúng như vậy.

Ngoài việc tuân thủ việc ký Đơn khởi kiện như trên, đối với các quyền, nghĩa vụ khác của Đương sự thì người đại diện hợp pháp vẫn được thay Đương sự thực hiện theo đúng nội dung, phạm vi ủy quyền và các quy định của Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 (trừ việc ly hôn), không có gì mâu thuẫn, cản trở.

Thực tiễn khi đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách hàng, chúng tôi thấy rằng việc áp dụng như trên là hoàn toàn không có vướng mắc gì. Bởi các lý do:

- Việc thực hiện công việc ủy quyền là nhằm vì lợi ích của cá nhân ủy quyền. Trong khi đó, Đơn khởi kiện là tài liệu quan trọng trong hồ sơ vụ án, nó chứa đựng nội dung vụ việc, các tài liệu chứng cứ và yêu cầu khởi kiện cụ thể của Đương sự. Các nội dung này ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Đương sự nên việc yêu cầu họ ký trực tiếp vào Đơn là nhằm bảo vệ cho chính họ. Trong quá trình soạn thảo Đơn khởi kiện, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi, thống nhất với Đương sự về nội dung của Đơn khởi kiện để họ hiểu và nắm được trước khi ký.

- Về góc độ của Đương sự, khi muốn ủy quyền cho luật sư hay người khác tham gia tố tụng thì họ phải lập thành văn bản ủy quyền. Do đó, việc ký Đơn khởi kiện cùng với văn bản ủy quyền sẽ không phải là vấn đề gây bất tiện đối với họ.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com