Luật kinh doanh thương mại

Án phí trong vụ án kinh doanh thương mại

án phí kinh doanh thương mạiÁn phí trong vụ án kinh doanh thương mại được quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 như sau:

1. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:

a. Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại không có giá ngạch, mức án phí sơ thẩm là: 3.000.000 đồng.

b. Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch, mức án phí sơ thẩm như sau:

Giá trị tranh chấp

Mức án phí

Từ 60.000.000 đồng trở xuống

3.000.000 đồng

Từ trên 60.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

5% của giá trị tranh chấp

Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng

Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng

Từ trên 4.000.000.000 đồng

112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng

2. Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm:

Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm là: 2.000.000 đồng.

3. Đối với vụ án kinh doanh thương mại được giải quyết theo thủ tục rút gọn thì mức án phí bằng 50% mức án phí quy định ở trên.

Thông tin liên lạc

Phòng 703, tầng 7, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com