Công ty luật TNHH ICC Việt NamCông ty Luật ICC Việt Nam là hãng luật uy tín, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 01071149/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp.

Chức năng chính của Công ty Luật ICC Việt Nam là cung cấp các dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của Khách hàng, trong đó có: dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ luật sư tham gia tố tụng; dịch vụ đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật ... (xem tiếp)

Luật sư tư vấn

Luật sư tư vấn

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật

Luật sư tranh tụng

Luật sư tranh tụng

Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng

Dịch vụ pháp lý

Doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Tư vấn luật đầu tư

Đầu tư

Tư vấn pháp luật đầu tư