Tư vấn luật doanh nghiệp, luật đầu tư
Luật sư tư vấn

Tư vấn luật doanh nghiệp, luật đầu tư

tư vấn luật doanh nghiệp đầu tưTư vấn luật doanh nghiệp và luật đầu tư là dịch vụ quan trọng của Công ty luật ICC Việt Nam. Trong lĩnh vực tư vấn pháp luật này, Chúng tôi thực hiện tư vấn cho khách hàng những nội dung sau đây:

Nội dung tư vấn trong lĩnh vực luật doanh nghiệp:

- Tư vấn tổng thể các quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

- Tư vấn thành lập doanh nghiệp.

- Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh theo yêu cầu.

- Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động, giải thể doanh nghiệp.

- Tư vấn quy định về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

- Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự, tranh chấp kinh doanh thương mại phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với đối tác, khách hàng.

Nội dung tư vấn trong lĩnh vực luật đầu tư:

- Tư vấn quy trình, thủ tục triển khai các loại dự án đầu tư.

- Tư vấn thành lập doanh nghiệp dự án.

- Tư vấn điều chỉnh dự án, chuyển nhượng dự án và tài sản hình thành từ dự án.

- Tư vấn chuyển nhượng cổ phần, vốn góp của nhà đầu tư trong doanh nghiệp dự án.

- Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư liên quan đến thực hiện dự án.

- Tư vấn các nội dung khác liên quan trong quá trình thực hiện dự án như: đất đai, bất động sản, môi trường ...vv.

Thông tin liên lạc

Tầng 4, số 11 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com