Tư vấn pháp luật

Tư vấn giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai

tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai theo Luật Đất đai 2013 được hiểu là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Bên cạnh đó, tranh chấp đất đai còn được quy định là tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án theo Khoản 9 Điều 26 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015

Công ty luật ICC Việt Nam thực hiện tư vấn giải quyết các vụ việc tranh chấp đất đai cho khách hàng như sau:

- Tổ chức gặp gỡ, trao đổi với khách hàng để nắm bắt thông tin, nội dung vụ việc tranh chấp đất đai.

- Cử luật sư tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc tranh chấp đất đai.

- Tiến hành nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và đề xuất định hướng giải quyết vụ việc tranh chấp.

- Cử luật sư đại diện hoặc tham gia cùng Khách hàng trong quá trình hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân các cấp.

- Cử luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng nếu vụ việc tranh chấp đất đai được giải quyết tại Tòa án.

Thông tin liên lạc

Tầng 4, số 11 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com