Luật hình sự - hành chính

Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Bào chữa là quyền rất quan trọng của bị can, bị cáo trong vụ án hình sự và quyền này được bảo đảm bằng quy định trong Bộ Luật tố tụng hình sự: Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án có nhiệm vụ bảo đảm cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thực hiện quyền bào chữa của họ theo quy định của Bộ luật này.

Bào chữa cũng là một trong những hoạt động quan trọng của luật sư. Việc nhờ luật sư bào chữa sẽ giúp bảo vệ tốt hơn các quyền, lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo bởi luật sư là người có trình độ pháp luật và kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp. Luật sư bào chữa cũng góp phần hỗ trợ công tác phòng chống oan sai trong tố tụng hình sự.

Trường hợp không thể tự bào chữa thì bị can, bị cáo hoặc người thân có thể liên hệ nhờ luật sư bào chữa cho mình trong vụ án.

Khi tiếp nhận yêu cầu bào chữa cho bị can, bị cáo, Công ty luật ICC Việt Nam sẽ phân công luật sư thực hiện bào chữa như sau:

- Tiếp nhận yêu cầu cử luật sư bào chữa, tiến hành thu thập thông tin, tài liệu và chứng cứ liên quan đến vụ án hình sự như: quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, giấy tờ liên quan theo thủ tục tố tụng ...vv.

- Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc, đề ra định hướng bào chữa cho bị can, bị cáo.

- Thực hiện thủ tục đăng ký luật sư bào chữa tại các Cơ quan tiến hành tố tụng để tham gia bào chữa.

- Tiến hành thu thập chứng cứ để sử dụng cho hoạt động bào chữa.

- Tham gia các hoạt động tố tụng tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án (tùy theo giai đoạn tố tụng) để thực hiện việc bào chữa cho bị can, bị cáo.

Thông tin liên lạc

Tầng 4, số 11 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com