Luật đất đai

Luật đất đai

Phương thức giải quyết tranh chấp đất đai

Việc giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Hòa giải tranh chấp đất đai là một bước quan trọng trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai, được coi là điều kiện khởi kiện tranh chấp đất đai

Đặc điểm của tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai trước hết là tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án, quy định tại Khoản 9 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 thì “tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai”

Thông tin liên lạc

Tầng 4, số 11 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com