Luật dân sự

Luật dân sự

Thời hạn giải quyết vụ án dân sự

Thời hạn giải quyết vụ án dân sự được Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định là là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài

Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự

Đơn khởi kiện là tài liệu quan trọng trong hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự, trong đó thể hiện các yêu cầu khởi kiện cụ thể của đương sự.

Đương sự trong vụ án dân sự và xác định tư cách tố tụng của đương sự

Việc xác định đúng tư cách tố tụng của đương sự trong vụ án dân sự có ý nghĩa quan trọng đối với việc giải quyết đúng đắn vụ án, bởi mỗi Đương sự sẽ có một tư cách tố tụng riêng và ứng với đó là các quyền, nghĩa vụ mà BLTTDS 2015 đã quy định cho họ

Chứng cứ trong tố tụng dân sự

Chứng cứ trong vụ án dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật tố tụng dân sự quy định và được Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp.

Thông tin liên lạc

Tầng 4, số 11 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com