Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

Tư vấn xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó

Tư vấn xin giấy phép thiết lập mạng xã hội

Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập mạng xã hội khi có Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định.

Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp

Trên cơ sở yêu cầu của Khách hàng và kết quả đánh giá thực trạng pháp lý của doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH ICC Việt Nam sẽ tư vấn cho Khách hàng tiến hành tổ chức lại doanh nghiệp

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, vì lý do nào đó Công ty có thể phải tiến hành thay đổi một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của mình. Việc thay đổi được tiến hành theo các thủ tục sau

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Nhằm đáp ứng nhu cầu của Khách hàng trong hoạt động kinh doanh, ICC Law cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập các loại hình doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân.

Thông tin liên lạc

Tầng 4, số 11 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

0978.742.795

icclawfirm@gmail.com